Veľvyslanec Kazašskej republiky predložil možnosti obchodnej spolupráce podnikateľom, medzi nimi aj Daniel Futej

Daniel Futej, Roman Vassilenko

Možnosti na vzájomne výhodnú obchodnú spoluprácu s Kazachstanom boli stredobodom stretnutí Veľvyslanca Kazašskej republiky v Slovenskej republike pána Romana Vassilenka s podnikateľmi centrálnej časti krajiny, ktoré sa konali 6. – 7. februára.

Na stretnutí v meste Zvolen (Banskobystrický kraj) sa zúčastnili vedúci veľkých, stredných a malých spoločností, zastupujúcich také odvetvia ako obranný priemysel, drevospracujúci priemysel, poľnohospodárstvo, medicína a farmakológia, informačné technológie, ropné hospodárstvo a poradenstvo.

Kazašský diplomat vo svojom prejave informoval zúčastnených o priebehu hospodárskych a sociálno-politických reforiem prezidenta Kasym-Žomarta Tokajeva, o výsledkoch hospodárskeho a politického rozvoja krajiny, o opatreniach prijatých vládou na ďalšie zlepšenie investičného prostredia, ako aj o príležitostiach, ktoré poskytuje práca Medzinárodného finančného centra «Astana». Podnikatelia, z ktorých mnohí nedávno navštívili mesto Nur-Sultan, aby sa zúčastnili 8. zasadnutia Medzivládnej komisie a obchodného „okrúhleho stola“ na ministerstve zahraničných vecí Kazašskej republiky, zaznamenali veľký záujem o spoluprácu s obchodnými spoločnosťami našej krajiny.

 

Prezentácia PPS 2019

 

V rámci tejto cesty veľvyslanec navštívil dva známe mestské podniky v tomto regióne – závod na výrobu kovových konštrukcií PPS Group a závod na výrobu kryštálového skla Sonne Chrystal. Prvá spoločnosť, ktorá vznikla na základe bývalého vojenského podniku na výrobu a opravy vojenského materiálu, ktorý funguje od roku 1955, je jednou z najväčších v Európe vo svojom odbore a zaoberá sa výrobou veľkorozmerových konštrukcií pre medzinárodné strojárske, banské a metalurgické spoločnosti.

Sonne Chrystal existuje od roku 1836 a upevnila svoje postavenie na trhu HAND MADE výrobkov s výrobou širokej škály krištáľových výrobkov. Vedúci predstavitelia oboch spoločností, najmä predseda predstavenstva spoločnosti PPS Group pán Daniel Futej a generálny riaditeľ spoločnosti Sonne Chrystal pán Andrej Trčan, prejavili záujem o nadviazanie vzájomne výhodnej spolupráce.

Futej & Partners: International Practice Group konferencia v Bratislave