O STRÁNKE

danielfutej

FUTEJ & Partners, s.r.o. je renomovaná advokátska kancelária, ktorá sa od svojho založenia v roku 1999 (1) dynamicky rozvíja po personálnej i odbornej stránke a v sucasnosti pozostáva z viac než 12 právnikov špecializovaných na ale aj v ekonomickej a daňovej problematike. FUTEJ & Partners sídli v Bratislave, avšak svojou pôsobnosťou zahŕňa celé územie Slovenskej republiky. V našej právnej kancelárii pôsobia advokáti s dlhoročnými skúsenosťami v domácich a zahraničných právnických firmách, ktorí spoločne s advokátskymi koncipientmi, právnymi praktikantmi a administratívnymi pracovníkmi tvoria tým kvalifikovaných odborníkov schopných a ochotných poskytovať komplexné právne služby vo všetkých právnych odvetviach.

Vzhľadom k tomu, že transakcie zabezpečované pre našich klientov majú často širší rozmer ako len právny a zasahujú i do ekonomických, daňových a ďalších sfér, zabezpečujeme pre našich klientov aj súvisiace odborné služby. Vďaka spolupráci s odborníkmi z iných oblastí (finanční poradcovia, účtovníci, audítori, daňoví poradcovia) dokážeme poskytnúť klientom tiež ekonomické, daňové, účtovné a iné služby, čím náš klient získava komplexné služby a poradenstvo, ktoré sa neobmedzuje len na právnu oblasť. Naši klienti pritom oceňujú nielen kvalitu našich služieb, ale tiež ich rýchlosť a flexibilitu.

Naši právnici i podporný personál ovládajú anglický jazyk a svoje jazykové znalosti denne používajú v rámci e-mailovej a telefonickej komunikácie s klientmi, telekonferencií a príprave anglickej právnej dokumentácie. Okrem poskytovania právnych služieb v anglickom jazyku naša právnická kancelária tiež komunikuje v nemeckom, ruskom, poľskom a českom jazyku. Sme vybavený najmodernejšími komunikačnými technológiami, ktoré nám umožňujú poskytovať právne služby vo vysokej kvalite a rýchlo.

Naša právnická kancelária spolupracuje s viacerými advokátskymi kanceláriami v Českej republike, Veľkej Británii, USA, Belgicku a iných krajinách.

(1) V súčasnej právnej forme spoločnosti s ručením obmedzeným pôsobí od roku 2005.


Advokátska kancelária FUTEJ & Partners, s.r.o.
je členom
International Practice Group – medzinárodnej skupiny združujúcej okolo 50 advokátskych kancelárií a daňových poradcov.

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }