Novela Obchodného zákonníka kladie dôraz na zodpovedného podnikateľa, tvrdí Daniel Futej

Okolnosti prijatia poslednej novely Obchodného zákonníka, postavili do úzadia širšiu odbornú diskusiu k jednotlivým novým inštitútom v našom právnom poriadku, ktoré predmetná novela zavádza a ktorých zásadným „lightmotívom“ je zvýšenie tzv. fiduciárnych povinností členov štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Nízka vymáhateľnosť práva v kontexte s neefektívnou legislatívou ohľadom zodpovednosti podnikateľa za … Čítať ďalej Novela Obchodného zákonníka kladie dôraz na zodpovedného podnikateľa, tvrdí Daniel Futej