Daniel Futej: Ako populizmus formuje imigračné politiky v členských štátoch EÚ

daniel futej
futej

Migračná kríza a problematika azylovej politiky vrela najmä v roku 2015 a od roku 2015. EÚ zažila žiadateľov o azyl a nezdokumentovaných alebo nedostatočne zdokumentovaných migrantov. Rozdiel v reakcii rôznych členských štátov, nezhody týkajúce sa zodpovednosti EÚ a negatívne reakcie spoločnosti sa stali skutočnosťou.

Vychádzajúc z odborných znalostí tvorcov politík, akademikov a odborníkov z praxe, advokátska kancelária FUTEJ & Partners so sídlom v Bratislave organizovala medzinárodnú konferenciu, ktorá mala preskúmať, ako tieto výzvy formovali zákon o prisťahovalectve a politiky v členských štátoch EÚ.

Konferencia sa konala v koordinácii s Európskou sieťou imigračných právnikov, ktorá
združuje 21 právnických firiem pokrývajúcich 16 krajín v Európe.

futej

Konferencia sa konala v hoteli Austria Trend v Bratislave v piatok 31. mája 2019. Konferencia niesla názov „Populizmus a migrácia: Ako populizmus formuje národné prisťahovalecké politiky v členských štátoch EÚ“. Na konferencii sa zúčastnili medzinárodní rečníci a odborníci:

Vladimír Šimoňák

Poradca pre spravodlivosť a vnútorné veci na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ

Bratislava -Slovenská republika

Nick Rollason

Vedúci imigračného oddelenia  Kingsley Napley advokátskej kancelárie v Londýne , Spojené Kráľovstvo

Elspeth Guild

Kingsley Napley advokátska kancelária v Londýne , Spojené Kráľovstvo

Profesorka na Queen Mary University of London a Radboud University Nijmegen, Holandsko

Zuzana Števulová

predsedníčka Ligy za ľudské práva, Bratislava -Slovenská republika

Daniel Bednár

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, odborný asistent vysokej školy Komenského Bratislava, Slovenská republika

Gruša Matevžič

Vedúca referentka Maďarského Helsinského výboru, Maďarsko

Yasha Mounk

Politológ, Profesor Johns Hopkins University

Dalimír Jančovič

advokát FUTEJ & Partners, s.r.o. , Bratislava- Slovenská Republika

Kim Vowden

advokát Kingsley Napley advokátska kancelária v Londýne , Spojené Kráľovstvo

 

SÚVISIACE

Rovnaký dizajn a ochranná známka, ktorá priemyselnoprávna ochrana má prednosť?

Daniel Futej