FUTEJ: Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom   FUTEJ: Liability for Damage Caused by a Defective Product