Čo je Whistleblowing na pracovisku? Ako sa brániť nekalým praktikám v práci?

Na pracoviskách v súkromnom alebo verejnom sektore dochádza pravidelne k nekalým praktikám z rôznych dôvodov – z neznalosti, nezodpovednosti či korupcie. Účinným nástrojom v boji proti takýmto praktikám sa ukazuje tzv. whistleblowing – možnosť oznámenia nekalých praktík na pracovisku prostredníctvom osobitne zriadeného komunikačného kanálu.  Pojem whistleblowing pochádza z anglického slovného … Čítať ďalej Čo je Whistleblowing na pracovisku? Ako sa brániť nekalým praktikám v práci?