Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 4/18

Daniel Futej- Futej & Partners

Milé kolegyne, milí kolegovia,

je tu koniec kalendárneho roka a s ním príležitosť bilancovať a robiť si plány. S uspokojením môžem konštatovať, že PPS-ka má za sebou ďalší náročný, no úspešný rok. Zvládli sme dobehnúť zameškané. Kým na začiatku roka sme museli zákazníkov žiadať o trpezlivosť a zhovievavosť, dnes plníme plán výroby (až na malé výnimky) s prehľadom a včas. Aj z tohto miesta chcem preto poďakovať všetkým, ktorí na svoje plecia prevzali spoločný záväzok celej firmy: dodávať kvalitné výrobky načas a za dobrú cenu. Osobitne chcem vyzdvihnúť a oceniť prácu generálneho riaditeľa Michala Sýkoru a ďalších členov jeho riadiaceho tímu.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/19

Som presvedčený, že pod vedením súčasného manažmentu je PPS-ka schopná čeliť výzvam a náročným úlohám, ktoré máme pred sebou. Rok 2018 bol aj rokom investícií do lepšieho a bezpečnejšieho pracovného prostredia a som rád, že si to aspoň niektorí z vás všimli a ocenili. Boli to viac ako 2 milióny eur, ktoré sme investovali do renovácie, modernizácie a vyčistenia hál a celého areálu. Tieto peniaze síce nikto z nás neuvidí na výplatnej páske, ale som si istý, že prispeli k zlepšeniu celkovej atmosféry v našom podniku. Snažili sme sa tiež zabezpečiť kontinuitu strojárskej výroby v Detve aj v budúcnosti.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 3/18

Nadviazali sme spoluprácu so Strednou spojenou školou v Detve a vďaka novej Zváračskej škole sme kompletne „prekopali“ systém vzdelávania zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v PPS-ke. Ukazuje sa, že táto iniciatíva má svoje opodstatnenie a prináša ovocie. Otvorili sme sa zamestnancom zo zahraničia, pretože na trhu práce v okolí sme už nevedeli nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Priniesli do kolektívu nový „vietor“ aj prístup k práci. Ďakujem vám, že ste ich medzi seba prijali a pomáhate im zvládnuť neľahké začiatky v cudzom prostredí. V roku 2019 nás čakajú staro-nové nástrahy v oblasti kvality a možno aj opätovné ochladenie ekonomiky. Musíme sa na tieto výzvy dobre pripraviť.