Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 3/18

Daniel Futej

Milé kolegyne, milí kolegovia,

pokračujeme v intenzívnej snahe premeniť PPS Group na modernú a efektívnu firmu. Spolu s manažmentom hľadáme tie najlepšie spôsoby, ako sa v našich špecifických podmienkach popasovať s výzvami, ktoré do strojárstva prináša konkurenčný boj. Dnes už nemáme problém, že by sme nevedeli získať zákazky. Bojujeme najmä s tým, aby sme pri dodržaní požadovanej kvality dokázali veci robiť rýchlo a dodržiavali tak harmonogram.

Našťastie sú medzi vami skutočne šikovní, špičkoví ľudia, ktorí pracujú s vysokým nasadením. To ale nestačí. Predstavte si hodinky, v ktorých by sa niektoré kolieska krútili rýchlejšie ako ostatné. Presný čas by nikdy neukázali. Naša firma musí fungovať ako dobre nastavený a presný stroj, kde sa jeden môže spoľahnúť na druhého. Musíme zabrániť prestojom. Z pohľadu manažmentu vieme pomôcť lepšou organizáciou, logistikou, nadväznosťou procesov. Ale vo výrobe to je najmä o jednotlivcovi a jeho nasadení. Chceme, aby každý vo svojej pozícii a pracovnom postupe presne vedel, čo sa od neho či od nej očakáva. Zároveň však aj to, aké bonusy môže získať, ak podá nadštandardné výkony.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/19

V uplynulom období sme veľa investovali do zlepšenia vašich pracovných podmienok, prostredia na pracoviskách, prijali sme opatrenia na zvýšenie vašej bezpečnosti a skrášlili sme celý areál. Teraz sa púšťame do projektu, ktorý medzi vami môže vyvolať aj kritiku. Zároveň však vieme, že pre životaschopnosť PPS-ky a jej budúcnosť je absolútne kľúčový. Hlásenie práce v reálnom čase je síce náročné a oberá vás do istej miery o kus súkromia. No pre firmu predstavuje nesmierne cenný zdroj informácií, vďaka ktorým budeme vedieť lepšie plánovať, nastaviť výrobu, zásobovanie, logistiku – skrátka celé fungovanie PPS-ky. Preto, prosím, pustime sa spoločne do toho.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/18