Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/19

Daniel Futej

Máme vo firme dvoch veľmi šikovných ľudí, ktorí majú popri práci v PPS aj ďalšiu vášeň – chovajú býky. U nás vo firme pracujú na výkon. A fungujú ako švajčiarske hodinky. Keď nemajú položku, zdvihnú telefón a urgujú. Nečakajú štyri hodiny a nesledujú, ako im nabieha výplata. Idú zatiaľ domov obriadiť statok. Potom v dielni rýchlo odvedú kvalitnú robotu a vracajú sa za rodinou.

Zarobia lepšie ako „časovkári“. Ale hlavne – sú šikovní, pracujú s nasadením a efektívne. Pre firmu sú prínosom. Mať vo firme viac takýchto spoľahlivých a motivovaných zamestnancov je jeden z cieľov, ktoré sme sa zaviazali do konca roka splniť. Ozvite sa, ak sa vám takýto systém odmeňovania a organizácie práce pozdáva. Túto tému sme už otvorili aj s odbormi a pripravujeme rokovanie o tom, ako takúto mimoriadnu odmenu za výkon zohľadniť v budúcej Kolektívnej zmluve.

Aj bez toho ale dáme šancu najlepším z vás už počas testovacej fázy. Nemyslite si, že kvôli produktivite netlačím aj na vašich nadriadených. Mali by ste vidieť porady manažmentu. Každý obchodník, nákupca, kontrolór, majster ale aj riaditeľ musí dvakrát otočiť každý cent predtým, ako ho minieme. Neustále im zdôrazňujem, že každým ušetreným eurom pomáhajú pracovníkom vo výrobe, ktorí ho naopak musia do firmy priniesť. Vo výrobe však často vidím ľudí bez elánu a pocitu zodpovednosti za spoločný výsledok. Prejdem sa po hale – pomaly nikde nikoho. Jeden sa vracia z toalety, druhý s kávou, ďalší vyfukuje posledného šluka. Takto nie. Kniha pracovného miesta možno aj vás presvedčí, že je lepšie prejsť „na výkon“. Chlapi (hovorím najmä k ustavovačom, zváračom a zámočníkom) – máte dobrú šancu venovať sa popri práci v PPS-ke aj svojim koníčkom, rodine, zdraviu či odpočinku. Chce to len odvahu zarobiť si rovnaké (alebo aj lepšie) peniaze INAK ako doteraz. Páni Výbošťok a Štupák sú tí, s ktorými chcete na túto tému hovoriť. 

Tu si môžete prečítať CELÉ VYDANIE