Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/17

Daniel Futej

Milé kolegyne, milí kolegovia,

som rád, že sa život v našom podniku vracia do normálu a opäť sa sústredíme predovšetkým na prácu. Po úspešnej dohode o znení Kolektívnej zmluvy na najbližšie roky vedenie spoločnosti a aj ja osobne máme pocit, že sa zlepšila atmosféra na pracoviskách a že ste o niečo spokojnejší a možno aj lepšie motivovaní čeliť výzvam, ktoré nás v najbližšom období čakajú. Osobne ma len mrzí, že rokovania o podobe kolektívnej zmluvy boli tak dlho bez výsledku a že nemožnosť dosiahnuť dohodu napokon vyústila do prvého ostrého štrajku v našom podniku po mnohých rokoch.

To je však už za nami a teší ma, že sa nám podarilo dosiahnuť dohodu o podobe kolektívnej zmluvy na tri roky vopred, čo nám umožňuje sústrediť sa na iné problémy v našom podniku. Dnes síce z dôvodu dlhých rokovaní o podobe Kolektívnej zmluvy bojujeme s viacerými sklzmi, ale pevne verím, že sa všetci pustíme do práce s novým elánom a odhodlaním. Tak, aby sme minulé sklzy dobehli a nové nevytvárali.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/18

Máme za sebou prvé mesiace roka, zvyšujú sa nám objemy objednávok v zabehnutých projektoch a k nim pribúdajú ďalšie. Vďaka aktivitám našich obchodníkov máme v súčasnosti dostatočný objem aj počet zákaziek. Chcem sa pri tejto príležitosti úprimne poďakovať Ing. Jaroslavovi Očkovi, ktorý na pozícii obchodného riaditeľa získal pre PPS Group množstvo nových klientov, objednávok a projektov. S jeho pôsobením som bol veľmi spokojný, avšak na jeho vlastnú žiadosť sme našu spoluprácu ukončili. Na jeho miesto ale prichádza iný skúsený manažér a obchodník, ktorý je oboznámený s problémami PPS Group a do ktorého vkladáme veľkú dôveru. Ing. Jozefa Čuboňa, nového riaditeľa pre obchod a marketing PPS Group, predstavujeme vo vnútri tohto čísla Podpolianskeho strojára.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 4/18

Po zlých rokoch je tu nesmelý predpoklad, že hospodársky výsledok PPS Group bude kladný, že naša firma neskončí opäť v červených číslach. Aby sme to dosiahli, museli sme realizovať interne niekoľko opatrení v oblasti zlučovania pozícií a oddelení, zefektívnenia organizácie prace a logistiky výroby. Všetko to robíme preto, aby sme dokázali oceniť našich zamestnancov a odmeniť ich za snahu a nasadenie.

Daniel Futej: Príhovor Podpoliansky strojár 1/19