KTO JE DANIEL FUTEJ

danielfutej

JUDr Daniel Futej CSc. je partnerom a zakladateĺom firmy Futej & Partners. JUDr. Futej absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal v roku 1982 titul doktora práv. Neskôr na Univerzite Martina Luthera v Halle dosiahol vedecký titul CSc. (1986), a počas pôsobenia na právnickej fakulte na Univerzite Virginia v USA získal právnický titul LL.M. (1991). Následne pôsobil v pražskej pobočke New Yorskej právnickej firmy Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, a taktiež vo Washingtone, D.C. v právnickej firme Stroock & Stroock & Lavan. Neskôr takmer štyri roky pracoval na právnom oddelení Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne. Po návrate na Slovensko JUDr. Daniel Futej pôsobil ako vedúci právnik v bratislavskej pobočke právnickej firmy z Chicaga a súčasne bol medzinárodným právnym poradcom tejto právnickej kancelárie. Od roku 1999, kedy založil vlastnú advokátsku kanceláriu, vykonáva samostatnú právnu prax.

K niektorým aspektom zmenkového konania

Počas svojho pôsobenia v Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne sa JUDr. Futej zúčastnil na viacerých projektoch privatizácie, reštrukturalizácie a projektového financovania. Odborne tiež riadil a poskytoval právne služby pri financovaní bankovej sféry v Ruskej Federácii, Lotyšsku a Chorvátsku a zaoberal sa transakciami v strednej a východnej Európe. Na Slovensku poskytoval služby viacerým spoločnostiam, ktoré sa nachádzali v štádiu reštrukturalizácie, pričom často išlo o poskytovanie právnych služieb na kľúč, teda od spracovania právnych analýz až po spracovanie komplexnej právnej dokumentácie a posúdenia existujúcich zmluvných vzťahov a zhodnotenia ich rizík, vrátane doporučenia ich konkrétnej transformácie.

Daniel Futej: Ako populizmus formuje imigračné politiky v členských štátoch EÚ

JUDr. Daniel Futej publikoval niekoľko odborných článkov a na Fakulte manžmentu na Univerzite Komenského v Bratislave tiež prednášal niekoľko odborných predmetov (vrátane európskeho práva). Je tiež spoluautorom publikácie „Základy poisťovníctva Európskej únie“. V roku 2002 sa ako jeden zo spoluautorov zodpovedný za kapitolu slobodného poskytovania služieb v Európskej únii (vrátane bankových služieb) podieľal na publikácii právnej príručky „Európske právo na Slovensku“.

Novela Obchodného zákonníka kladie dôraz na zodpovedného podnikateľa, tvrdí Daniel Futej

.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }